Slide 1

William wordsworth

دسته بندی : A historical survey of literary criticism

گوینده: سارا حمید شریف لو

قیمت مصرف کننده

20000 تومان

شروع رومانتیسیسم و تفکرات دموکرات،استفاده از زبان کشاورزان و روستاییان

شما هم می‌توانید در مورد این پادکست نظر بدهید.


نظرات