درباره ما

درباره جهان اثر

با توجه به این که رشته نقد مهمترین مبحث ادبیات قلمداد می شود که تمامی علوم بر آن عمود است و در تمامی حوزه های دیگر کاربردی است اعم از نویسندگی ، نقد،فیلمسازی ، نمایش ، تاتر، بازیگری و درک و شناخت ان به تمرین و ممارستی فراتر از ساختار معمول آموزش نیازمند است ما بر آن شدیم تا با کمک گروهی از دوستان متخصص در این حوزه سایتی کمک درسی را برای دوستانی که به طور تخصصی در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل می کنند و تمامی علاقمندان در عموم مردم طراحی کنیم تا بتوانند مباحث تخصصی نقد را به سهولت و با استفاده از زبان فارسی و مادری خود فراگیرند.

دروس آموزشی جهان اثر

تمامی پادکست های نقد ادبیات انگلیسی برای دانشجویانی که در سه مقطع دانشگاهی , کارشناسی ، ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند مناسب است.