ویدئو پادکست

محصولات جهان اثر

دروس آموزشی جهان اثر

همزمان با اوج گیری خلق آثار هنری در زمینه نوشتاری، علی الخصوص ادبی ،در راستای درک مفاهیم و معنای ضمنی مستتر در این گونه آثار، علمی پدید آمد که رسالتش خوانش هزارگانه اثر از طریق روش های مستدل و رویکردهای معتبر بود. نام این شاخه نقد است که در اثار منظوم به نقد ادبی شهرت یافته است و به قصد جستجوی معنا از دیرباز همگام با زمان در حرکت است.ساختار پیش رو کوششی از باب اشنایی این علم در سه مقطع دانشگاهی , کارشناسی ، ارشد و دکتری برای تسهیل در امر آموزش دانشجویان و مستحکم نمودن جایگاه فرهنگی تفکر مبتنی بر دانش برای عموم است.

به خانواده جهان اثر بپیوندید.

 

تا کنون بیشتر از ۱۷۰۰ نفر پادکست خود را در جهان اثر منتشر کرده اند.

 

 

تا کنون بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دقیقه فایل صوتی در جهان اثر قرار داده شده میباشد.

با فعال کردن RSS Feed خود در تمام اپلیکیشن های پادکست خوان شنیده شوید.